Siirry suoraan sisältöön
Etusivu » KOTIMAA » Alustatalouden ongelmiin puututaan

Alustatalouden ongelmiin puututaan

Työ- ja elinkeinoministeriössä
valmistellaan työsopimuslakiin
muutoksia, jotka helpottaisivat
rajanvetoa yrittäjyyden ja
työntekijyyden välillä.

Rajanvedossa on nähty ongelmia viime
vuosina niin sanotussa
alustataloudessa. Jatkossa esimerkiksi
Uber-kuskeista ja Wolt-läheteistä voisi
tulla yrittäjien sijaan työntekijöitä.

Euroopan komissio ehdotti joulukuussa
direktiiviä työolojen parantamiseksi
alustatyössä. Ehdotuksesta neuvotellaan
parhaillaan neuvostossa EU:n
jäsenmaiden välillä.