Etusivu » EVA kyseli: Koulutus luo tasa-arvoa

EVA kyseli: Koulutus luo tasa-arvoa

EVAn Arvo- ja asennetutkimuksen mukaan
suomalaisista 56 % pitää tuloeroja
kansainvälisesti vertaillen pieninä.
Enemmistö pitää niitä silti liian
suurina, ja moni toivoo tulontasausta.

Haastatelluista 65 % arvioi tasa-arvon
toteutuvan hyvin. Toista mieltä on
28 %.

Parhaiten tasa-arvon koetaan toteutuvan
koulutusmahdollisuuksissa, jotka 81 %
arvioi tasa-arvoisiksi.

Suurimmat huolet liittyvät alueelliseen
eriarvoisuuteen. Kaksi kolmesta arvioi,
että suomalaiset ovat eriarvoisia
asuinkunnittain vertaillen.