Etusivu » EVA tutki: Asuinkunnalla on merkitystä

EVA tutki: Asuinkunnalla on merkitystä

Suomalaisista 65 % arvioi tasa-arvon
toteutuvan hyvin, kun tarkastellaan
väestöryhmien hyvinvointieroja, käy
ilmi EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta.
Toista mieltä on 28 %.

Parhaiten tasa-arvon koetaan toteutuvan
koulutusmahdollisuuksissa, jotka 81 %
arvioi tasa-arvoisiksi.

Suurimmat huolet liittyvät alueelliseen
eriarvoisuuteen. Kaksi kolmesta arvioi,
että suomalaiset ovat eriarvoisia
asuinkunnittain vertaillen.

Tiedot perustuvat EVAn arvo- ja
asennetutkimukseen.