Siirry suoraan sisältöön
Etusivu » KOTIMAA » Hulevedet arvioitua epäpuhtaampia

Hulevedet arvioitua epäpuhtaampia

Sade- ja sulamisvedet eli hulevedet
eivät ole niin puhtaita kuin aiemmin on
arvioitu, käy ilmi ympäristöministeriön
ja Kuntaliiton selvityksestä. Hulevedet
sisältävät muun muassa ravinteita,
raskasmetalleja, kiintoainesta, öljyä
ja mikromuoveja.

Hulevedet johdetaan usein kaduilta
hulevesiviemäreihin tai ojiin, joista
ne päätyvät käsittelemättä vesistöön.

Selvityksen mukaan hulevesien
kuljettamat aineet voivat olla
haitallisia tai myrkyllisiä
vesieliöstölle ja ne rehevöittävät ja
samentavat vesistöjä. Myös pohjavedet
voivat kärsiä.