Siirry suoraan sisältöön
Etusivu » KOTIMAA » Keskusta on valmis Natoon-jäsenyyteen

Keskusta on valmis Natoon-jäsenyyteen

Keskusta on valmis Nato-jäsenyyteen,
jos valtiojohto siihen päätyy.

Keskustan puoluevaltuusto on antanut
yksimielisesti hyväksyntänsä sille, et-
tä keskustan johto ja ministerit voivat
tehdä tarvittavat ratkaisut Suomen tur-
vallisuuden kannalta. Tämä pitää sisäl-
lään myös Nato-jäsenyyden hakemisen.

Puheenjohtaja Annika Saarikon esitys
puolueen kannaksi hyväksyttiin sellai-
senaan ilman äänestystä puoluevaltuus-
ton kokouksessa Vaasassa. Saarikko pyy-
si puoluevaltuustolta valtuuksia, että
hän voi olla tarvittaessa päättämässä
Nato-jäsenyyshakemuksen jättämisestä.