Siirry suoraan sisältöön
Etusivu » KOTIMAA » Kysely: 62 % luottaa valtionhallintoon

Kysely: 62 % luottaa valtionhallintoon

Suomalaisista 62 prosenttia luottaa
valtionhallintoon ja virkamiesten
toimintaan, kertoo
Valtiovaranministeriön teettämä kysely.
Luottamus valtioon on kasvanut viisi
prosenttiyksikköä vuodesta 2016,
jolloin kysely viimeksi toteutettiin.

Yli puolet vastaajista, 57 prosenttia,
arvioi virkamiesetiikan ja -moraalin
tilan erittäin tai melko hyväksi.
Erittäin huonoksi tilanteen arvioi vain
kolme prosenttia vastanneista ja joka
kymmenes piti tilannetta melko huonona.

Kyselytutkimukseen vastasi 1018
henkilöä, jotka edustavat Suomen
15-79-vuotiasta väestöä.