Siirry suoraan sisältöön
Etusivu » KOTIMAA » Lasten hyvinvointi jakautuu

Lasten hyvinvointi jakautuu

Pelastakaa Lasten kyselyn mukaan suurin
osa Suomen lapsista ja nuorista voi
hyvin, mutta huonosti voiville kasautuu
useita kuormittavia tekijöitä. Niitä
ovat pienituloisuus, mielenterveyden
haasteet ja vähemmistöasema.

Noin puolet vastaajista koki
hyvinvointinsa ja elämäntilanteensa
hyväksi. Noin kolmasosa vastanneista
kuitenkin koki hyvinvointinsa heikoksi
eikä saanut tukea muilta ihmisiltä.

Hyvätuloisten perheiden lapset olivat
kaikissa kysymyksissä hyvinvoivempia
kuin pienituloisten perheiden lapset.
Kyselyyn vastasi noin 1 100
12-18-vuotiasta lasta ja nuorta.