Siirry suoraan sisältöön
Etusivu » KOTIMAA » Luokalle jättämistä vältellään

Luokalle jättämistä vältellään

Luokalle jättäminen on tasaisesti
vähentynyt vuosituhannen vaihteesta
lähtien, vaikka kaikkien oppilaiden
taidot eivät riitä ylemmille
luokka-asteille siirtymiseen.

Kun vielä vuonna 2000 luokalle jäi
yhteensä 3 333 oppilasta, vuonna 2019
luokalle jäi enää 1 539 oppilasta.
Eniten luokalle jää oppilaita
alkuopetuksessa ja seuraavaksi eniten
yläkoulussa, erityisesti 9. luokalla.

Opettaja tai koulu ei voi enää
yksipuolisesti päättää luokalle
jäämisestä, vaan siitä keskustellaan
moniammatillisesti yhdessä vanhempien
ja koulun oppilashuollon kanssa.