Siirry suoraan sisältöön
Etusivu » KOTIMAA » Pieni osa ukrainalaisista työllistynyt

Pieni osa ukrainalaisista työllistynyt

Kevään aikana Suomeen tulleista ukrai-
nalaisista pakolaisista arviolta vain
pieni osa on työllistynyt.

Virallisia lukuja ei ole, sillä seuran-
taa ei tehdä, kerrotaan työ- ja elin-
keinoministeriöstä. Valtakunnallisesti
työnhakijoiksi on ilmoittautunut reilut
600 tilapäisen suojelun piirissä olevaa
ukrainalaista.

Suomesta tilapäistä suojelua on hakenut
noin 25 000 ukrainalaista, joista työ-
ikäisiä on noin puolet. Ukrainalaisten
yhdistys Suomessa ry:n työllisyystoi-
mintaa koordinoiva vapaaehtoinen Olga
Silfver arvioi, että sadat ukrainalai-
set ovat saaneet Suomesta töitä.