Etusivu » Suomen Pankki vaatii velkakattoa

Suomen Pankki vaatii velkakattoa

Suomen Pankin mukaan kotitalouksien
velkaantuneisuuteen liittyviä riskejä
pitää vähentää tuloihin sidotulla
velkakatolla ja rajoittamalla uusien
asuntolainojen enimmäispituutta.

Valtiovarainministeriön työryhmä
ehdotti jo 2019 kotitalouksien
enimmäisvelkasuhteen eli tuloihin
sidotun velkakaton käyttöönottoa.

Velka-tulosuhteen laskennassa
otettaisiin huomioon uusi laina,
aiemmat lainat, osuus taloyhtiön
lainoista ja lainanhakijan vuotuiset
bruttotulot. VM myös lopettaisi
taloyhtiölainojen lyhennysvapaat.