Siirry suoraan sisältöön
Etusivu » KOTIMAA » Työpaikan vaihto monen mielessä

Työpaikan vaihto monen mielessä

Reilu kolmannes eli 37 prosenttia
työssäkäyvistä suomalaisista pohtii
työpaikan vaihtoa, ja selvästi suurin
syy vaihtopohdintoihin on palkka,
ilmenee työnvälitysyhtiö Baronan
teettämästä kyselystä.

Työpaikan vaihtamista pohditaan eri-
tyisen aktiivisesti nuoremmissa ikä-
ryhmissä. Alle 40-vuotiaista vaihtoa
harkitsee 44 prosenttia vastanneista.
Työpaikan tai alan vaihtamista pohti
tässä kyselyssä hiukan useampi kuin
edellisellä kyselykerralla.

Baronan valtakunnalliseen
työelämätutkimukseen vastasi yli 2 000
työelämässä olevaa suomalaista.