Etusivu » Vesialoite eteni valiokunnassa

Vesialoite eteni valiokunnassa

Maa- ja metsätalousvaliokunta esittää
vesihuollon yksityistämisen estämistä
ajavan kansalaisaloitteen hyväksymistä.

Valiokunta edellyttää, että
valtioneuvosto käynnistää lainsäädännön
valmistelun asiasta vesihuolto-
lainsäädännön uudistuksen yhteydessä.

Uudistuksella on tarkoitus varmistaa
julkisomisteisten vesihuoltotoimintojen
säilyminen kuntien omistuksessa ja
määräysvallassa. Perusteena on muun
muassa se, että vesihuolto kuuluu
yhteiskunnan kriittisiin toimintoihin.

Aloite keräsi lähes 90 000
allekirjoitusta.