Siirry suoraan sisältöön
Etusivu » KOTIMAA » Yliopistojen todistusvalinta muuttuu

Yliopistojen todistusvalinta muuttuu

Yliopistojen todistusvalintaperusteet
muuttuvat. Yliopistot päättävät todis-
tusvalinnan pisteytysmallin uudistuk-
sesta ensi vuonna ja uusi malli otetaan
käyttöön kevään 2026 valinnoissa.

Uudistushankkeessa selvitetään todis-
tusvalinnan pisteytysten vaikutuksia
muun muassa lukiolaisten ainevalintoi-
hin, ylioppilaskirjoituksiin ja yliop-
pilaskokeiden uusimiseen.

Samalla arvioidaan eri valintakritee-
rien vaikutusta valituksi tulemiselle
ja todistusvalinnalla valittujen
opiskelijoiden opintomenestystä.