Siirry suoraan sisältöön
Etusivu » KOTIMAA » Opioidien ongelmakäyttö lisääntynyt

Opioidien ongelmakäyttö lisääntynyt

Opioidien ongelmakäytön yleistyminen
jatkuu Suomessa. Samaan aikaan entistä
useampi opioidiriippuvainen jää kui-
tenkin ilman hoitoa, kertoo THL.
Taustalla on resurssipula. Hoitoon
pääsyä joutuu odottamaan pitkään.

Opioidien huumausainekäyttö on ylei-
sintä 25-34-vuotiaiden nuorten aikuis-
ten keskuudessa. Suomessa yleisin vää-
rinkäytetty opioidi on buprenorfiini.

Ongelmakäyttöön ajaudutaan tyypilli-
sesti muiden päihteiden kautta, mutta
joskus myös reseptilääkkeen käytön
myötä. Fimean mukaan mietojen
opioidien käyttö kivun hoidossa on
viime vuosina vähentynyt.