Etusivu » Suomen aborttilaki muita tiukempi

Suomen aborttilaki muita tiukempi

Raskaudenkeskeytyksissä on Pohjoismai-
den välillä suuriakin eroja. Suomi
erottuu muista maista eri osa-alueilla.
Asia käy ilmi Terveyden ja hyvinvoin-
nin laitoksen koostamasta tilastotie-
dosta raskaudenkeskeytyksistä Pohjois-
maissa.

Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa ras-
kauden varhainen keskeytys on pitkään
ollut sallittu naisen pyynnöstä, ilman
perusteita. Suomen lainsäädäntö on
tiukempi: halu on perusteltava ja
toimenpiteeseen on anottava lupa.

Ruotsissa tehdään maista eniten raskau-
denkeskeytyksiä. Suomessa määrä on huo-
mattavasti pienempi.