Etusivu » TALOUS » Suomen ja Ruotsin välille siirtolinja

Suomen ja Ruotsin välille siirtolinja

Fingrid on saanut luvan siirtolinjan
rakentamiseen Suomen ja Ruotsin
välille. Hankeluvan 400 kilovoltin
voimajohdon rakentamiseen myönsi työ-
ja elinkeinoministeriö.

Siirtolinjasta suomalaisille
sähkönkäyttäjille tuleva hyöty on
arvioitu vuoden 2025 tilanteessa noin
400 miljoonaksi euroksi vuodessa.
Vuoden 2035 tilanteessa vastaava hyöty
olisi noin 1,1 miljardia euroa
vuodessa.

Rajayhdysjohto lisäisi siirto-
kapasiteettia Ruotsista Suomeen 800
megawattia ja Suomesta Ruotsiin 900
megawattia.